درجشنواره کن 2016 بازیگران زن شرکت کننده در این فستویال مشهور هنری که هرساله با شکوه بسیار زیادی برگزار می شود، با پای برهنه در این مراسم شرکت کردند بازیگران مشهور هالیوودی به شکلی عجیب و همه باهم با پاهای برهنه در این مراسم رسمی حضور یافته بودند که حیرت جهانیان را برانگیخت.

در ادامه به دلیل حضور بازیگران زن با پای برهنه در جشنواره کن را بررسی می کنیم.

علت حضور بازیگران زن با پای برهنه در جشنواره کن 2016

برخلاف بازیگران مشهور سینمای کشورمان که از هیچ اتفهمی و اتفاق نظری برخوردار نیستند، ظاهرا بازیگران هالیوودی در این امر نیز مانند همیشه چند قدمی از بازیگران کشورما جلوتر بوده و برای اینکه اعتراض خود را به قانون نانوشته عدم امکان حضور زنان بدونکفش های پاشنه بلند در سالن نمایش جشنواره نشان دهند، با پای برهنه در این مراسم حاضر شدند.دلیل پابرهنه شدن بازیگران زن در جشواره کن 2016 مشخص شد! گویا این زنان قصد اعتراض دارند!


پابرهنه شدن بازیگران زن در کن 2016

اگر جزء کسانی باشید که اخبار جشنواره کن 2016 را پیگیری می کنند,  مطمئنا در بعضی از عکس های منتشر شده از زنان این جشنواره مشاهده کرده اید که آنها پابرهنه دیده شده اند!

علت این کار چیست و چرا بعضی از زنان سرشناس کفش های پاشنه بلند خود را در می آورند.

جولیا رابرتز و کریستین استوارت سرشناس ترین بازیگران زنی هستند که این کار را انجام داده اند! وجود این هماهنگی در بین این بازیگران نشان از رابطه مثبت و خوب انها بایکدیگر است برخلاف بازیگران سایر کشورها که حتی تحمل دیدن سایه یکدیگر را ندارند، این مشهورترین بازیگران زن جهان، به این سادگی با یکدیگر به قانون عدم امکان حضور زنان بدون کفش پاشنه بلند در سالن های نمایش جشنواره کن اعتراض کرده اند شاید این بهترین روش اعتراضی بود که می توانسته انجام شود چراکه سروصدای بسیار زیادی به پاکرد و توجه جهانیان را به این قانون نانوشته جشنواره کن معطوف کرد.

عکس جولیا رابتز با پای برهنه
پابرهنه شدن جولیا رابرتز


 عکس جولیا رابتز با پای برهنه جشنواره کن 2016

با اینکه مسئولان برگزاری جشنواره کن اعلام کرده اند هرشخصی می تواند آزادانه پوشش و لباس خود را انتخاب کند اما گویا قانونی نانوشته وجود دارد مبنی براینکه زنان حق حضور در سالن های نمایش دهنده فیلم را ندارند اگر کفش پاشنه بلند نپوشیده باشند!


پابرهنه شدن کریستین استوارت


 

همین صحبت ها باعث شده که بسیاری از زنان با پابرهنه شدن برروی فرش قرمز به این شکل اعتراض خود را اعلام کنند!