بخاطر اینکه دختربچه 7ساله اسپری شیشه پاک کن را روی شیشه تلویزیون اسپری کرده بود، بدست مادرش و درون استخر خانه غرق شد این مادر سنگدل در گفته هایش عنوان کرده که دخترم دیگر کلافه ام کرده بود من هم تنبیهش کردم.

غرق کردن دختربچه در استخر

پسر بچه ای با نقاشی یک جایت، پرده از راز قتل دختر 7سال برداشت این پسرک که از مرگ خواهرش بسیار غمگین بود برای اینکه به یاد او باشد از صحنه قتل او یک نقاشی کشیده بود همین نقاشی درنهایت پرده از راز قتل دوستش برداشت.
مادر سنگ‌دل دختر 7 ساله‌اش را زیر آب خفه کرد و برادر کوچک که شاهد قتل خواهرک بود او با نقاشی کردن صحنه قتل باعث افشای قتل خواهر 7 ساله اش شد.
ای‌جی هوتو پسر خانم آماندا لوئیس شهادت داد که مادرش خواهر 7 ساله‌اش را در استخر حیاط خانه غرق کرده  چرا که دخترک بسیار شیطنت می‌کرده و مادرش هم به عنوان تنبیه این مجازات را برای وی در نظر گرفته و او شاهد این ماجرا بوده‌است.به گزارش یوکی نیوز، ای جی هنگامی که برای شهادت در جایگاه حاضر شد تصویری از مادر و خواهرش آدریانا را در حالت قتل نقاشی کشیده بود. هنگامی که دادستان از پسرک پرسید چه کسی خواهرت را به قتل رسانده پسرک پاسخ داد مادرم و وقتی از او پرسیدند مادرت در این عکس چه می‌کند او پاسخ داد خواهرم را زیر آب خفه می‌کند. پسرک از اینکار مادرخود هنوز در شوک قرار داشت دادستان برای بهبود وضعیت روحی این پسربچه باهوش، روانکاو و مشاور درمانی تعیین کرد.
جرم دخترک این بود که از روی شیطنت شیشه پاک کن را روی تلویزیون اسپری کرده بود و نتیجه کارش هم تنبه شدن به آن شکل بود. ای جی شاهد این بوده که مادرش آدریانا را به داخل استخر پرت کرده و او را همانجا زیر آب نگه داشته است.