بخاطر اینکه دختربچه 7ساله اسپری شیشه پاک کن را روی شیشه تلویزیون اسپری کرده بود، بدست مادرش و درون استخر خانه غرق شد این مادر سنگدل در گفته هایش عنوان کرده که دخترم دیگر کلافه ام کرده بود من هم تنبیهش کردم.