درجشنواره کن 2016 بازیگران زن شرکت کننده در این فستویال مشهور هنری که هرساله با شکوه بسیار زیادی برگزار می شود، با پای برهنه در این مراسم شرکت کردند بازیگران مشهور هالیوودی به شکلی عجیب و همه باهم با پاهای برهنه در این مراسم رسمی حضور یافته بودند که حیرت جهانیان را برانگیخت.

در ادامه به دلیل حضور بازیگران زن با پای برهنه در جشنواره کن را بررسی می کنیم.